Emeleti foglalkoztató

Alapterülete: 30 m                                                                                                                         Befogadóképesség: 20 fő                                                                                                                

Bérleti díj: bruttó 2000 Ft/óra (a bérleti díj ÁFA mentes! - hétvégén, beleértve péntek délután és este is, más kondiciókkal adjuk bérbe, a rendezvény fajtájától függően)

Részlet az SZMSZ-ből: Az intézmény az Önköltség-számítási és árképzési szabályzatban nevesíti az adható kedvezmények jogcímét és mértékét. Engedmény adható a megállapított bérleti díjból más önkormányzati fenntartású intézménynek, alapítványnak és olyan bérlőnek, aki közművelődési célra, vagy hosszú időre, tartósan veszi igénybe a szolgáltatást, melynek mértéke maximum 20%. Az engedménnyel csökkentett bérleti díj nem lehet kisebb, a megállapított önköltségnél. Az intézmény vezetője a piaci viszonyok ismeretében esetenként magasabb összegű bérleti díjat állapíthat meg.
...
Jelen határozat 2015 április 01-től lép hatályba. [...]