Gyékényes műhely

A gyékény felhasználása Tápén olyan szintűre fejlődött, hogy az élet minden területét beszőtték, átfonták a gyékény­szálak, a bölcsőtől a sírig elkísérve meg­mun­káló népét.

Gyékényelés 

A tiszai sószállítás, dohánykereskedelem fontos megrendelője volt a padló­gyékény­nek. A házban padtakarónak, falvédőnek, ágyba szalmazsák alá, az ablakba tették a nagy hideg ellen. Csirkék alá tették, terményt öntöttek rá, használták kocsi­takarónak. A piaci kofák gyékénnyel bélel­ték bódéjukat, ülőhelyükre, a lábuk alá gyékényt tettek. De készültek belőle szövött szatyrok sokféle méretben, papucs, csizma, kanalas, kaptár, lábtörlő, szék.

A gyékényszövőktől kofák vásárolták fel az árut és kereskedtek vele. Később évtize­dekig a Háziipari Szövetkezet sikeresen fogta össze a gyékénymunkák készíttetését és kereskedelmét. Termékeik közül a divattáskák és a fonott ülésalapú Párizstól Londonig eljutottak. Mára azonban már sajnos padlásra kerültek a szövőkeretek, más a megélhetés forrása. Néhány „utolsó mohikánja” maradt az ősi mesterségnek.

Az 1999 tavaszán megalakult Gyékényes Műhely, majd 2005-től a Gyékényből Szőtt Egyesület célja bebizonyítani, hogy a hagyományt megőrizve és megújítva, napjainkban is megállja helyét ez az egy­szerű, szép, környezetbarát, sokolda­lúan felhasználható természetes anyag.

A műhely vezetője, Török Gizella ipar­művész a szülőföld és a család hagyo­mányát művészi szintre emelve kelti életre a gyékényt, és a világon egyedül­állóan alkot szobrokat az egyszerű vízparti növény­ből.

A műhely állandó kiállításának folyama­tosan bővülő anyaga egyszerre reprezen­tálja a gyékény hagyományos felhaszná­lását és a jövőbe mutató alkalmaz­hatóságát.

Minden évben ősszel országos, illetve nemzetközi találkozóra invitálják a sző­hető-fonható szálas anyagok mestereit és az érdeklődőket, mely rendezvényhez nyil­vános alkalmi kiállítás is kapcsolódik a helyiek és a vendégek munkáiból.

A kiállítás megtekinthető: a művelődési ház nyitva tartási idejében.

Bemutatók, foglalkozások, előzetes be­jelent­kezés alapján kérhetők a művelő­dési házban: +36 (62) 317245 vagy +36-20-4575791 vagy +36-30-5185762

The aim of the Rush Workshop founded in 2000 is the prove this simple, beautiful, environment-friendly, many-sided, natural material preserving & renewing tradition stands its ground nowadays, too.

Gyékényből szőtt használati tárgyak

Articles for personal use, ornamental pieces, folk arts & crafts products are made here to bring beauty & cosiness into homes.

The elementary technology of rush weaving was known in he neolithic age. In Tápé use of rush reached the level that all fields of life were woven through by blades, accompanied by people from cradle to grave.

Rush was interwoven with the past of Tápé. Many-sided, useful rush-bugs, & rush-rugs gave bread for people living here, provided livelihood day & took fame & honour of the hard-working hands all over the world.

The continually growing material of the permanent exhibition of the workshop simultaneously demonstrates the traditional use of rush & its applicability in the future.

The members of the workshop want to continue promoting the valueable local traditions in the Women from Rush Association as well. Every autumn they invite the masters of weavable materials & enquirers to national, respectively international meeting. An ad hoc exhibition from the works of local & guest masters joins the program.